Drømmer som vokser på trær

Siv Engen Heimdahl ville aktivisere deltagerne på det første verkstedet innen Årstidsstrategier. Etter en kort innledning, ble deltagerne delt inn i fire grupper, en for hver sesong. I denne uttømmingsfasen ble bedt deltagerne bedt om…Continue reading

ÅRSTIDSSTRATEGIER | ONSITE VERKSTED

ÅRSTIDSSTRATEGIER | ONSITE VERKSTED Verksted I 22.11 – Verksted II 23.11 – Åpent foredrag 24.11 De fleste offentlige rom har tradisjonelt sett en fast, bestemt bruk som fastholdes gjennom året. I Hamarregionen opptrer de fire…Continue reading

Vil du delta i Workshops for Stortorget?

Ønsker du å påvirke fremtiden til byen din? Ønsker du å omsette dine idéer til virkelighet? Er svaret ja, er du invitert til å delta i våre workshops for Stortorget. Start 26. september. Disse seminarene/workshopene…Continue reading

dream[in]hamar Workshops | Open and free

– image based on a photo by eyebeam (flickr) Are a you a resident of Hamar? Do you work in Hamar or at the neighbouring communities? Are you interested in sharing and transforming your ideas about the…Continue reading

Cheap Fashion Online: Louis Vuitton Outlet Online, Replica Christian Louboutin Shoes and Louis Vuitton Replica.