ÅRSTIDSSTRATEGIER | ONSITE VERKSTED

ÅRSTIDSSTRATEGIER | ONSITE VERKSTED

Verksted I 22.11 – Verksted II 23.11 – Åpent foredrag 24.11

De fleste offentlige rom har tradisjonelt sett en fast, bestemt bruk som fastholdes gjennom året. I Hamarregionen opptrer de fire årstidene med svært ulik karakter: innlandsklimaet gir kalde, snørike vintre, grønne, spirerende jorder om våren, varme somre, og kraftig fargespill i trærne om høsten. Elementer og installasjoner på det nye torget kan tilpasse seg de skiftende årstidene og for eksempel åpnes/lukkes etter klimatiske forhold. Sammen med årtidsspesifikke møbler kan elementene brukes som stategi for å gi torget en spesiell bruk og utforming i den aktuelle årstiden.

De svært ulike klimatiske forholdene i Hamar sommerstid og vinterstid, burde gjenspeiles på Stortorget. Gjennom arbeidet i verkstedene ønsker vi å utforske de ulike mulighetene for farge, materialer, temperatur, klimatisk komfort, lysforhold, osv. og diskutere hvordan responderende omgivelser kan skape ulike stemninger avhengig av tid på året.

Gå ikke glipp av dreamhamars siste verksteder:  de er åpne og gratis, og krever ingen forkunnskaper. Delta i Basarbygningen ved Stortorget 22. og 23.november kl 18.00-21.00.

Samfunnsaktivator:
Siv Engen Heimdahl fra Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører leder det første verkstedet tirsdag 22.november og vil bidra til å fordype oss i de ulike årstidenes fordeler og gleder. Hun bruker treet som symbol på årstidssyklusen, og har spennende ideer for verkstedet om hvordan vegetasjon og lyssetting kan sette oss i ulike stemninger og påvirke oppfattelsen av et offentlig rom.

Kreativ gjester:

Kristine Jensen er arkitekt og jobber med landskapsarkitektur, planlegning og byrom og vil lede verksted nr II onsdag 23. november kl 18.00-21.00

Landskabet danner basis for vores ageren i verden – hvad enten vi taler om torvet i byen, parken eller det åbne land. Med landskabet som udgangspunkt arbejder vi med at kombinere det ønskede program, den økonomiske ramme og den hverdagsagtige brug med et poetisk overskud. Vi mener ethvert sted fortjener opmærksomhed og rummer potentiale for en særlig oplevelse, hvis opgaven løses med respekt for konteksten og med kunstnerisk indsigt.” fra Kristine Jensens nettside

Fredrik Lund er arkitekt og og professor på NTNU i Trondheim, og har vært engasjert i transformasjonen av Drammen sentrum de seineste åra. Han vil holde et foredrag og lede diskusjonen i etterkant torsdag 24.november kl 18.00-20.00. Vel møtt! 


bilde tatt av Fredrik Lund