Drømmer som vokser på trær

Joanna Mikulska monterer den første greina (foto: Christoffer Horsfjord Nilsen)

Siv Engen Heimdahl fra Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører ledet det første verksted innen Årstidsstrategier. Joanna Mikulska monterer den første greina (foto: Christoffer Horsfjord Nilsen).

Siv Engen Heimdahl ville aktivisere deltagerne på det første verkstedet innen Årstidsstrategier. Etter en kort innledning, ble deltagerne delt inn i fire grupper, en for hver sesong. I denne uttømmingsfasen ble bedt deltagerne bedt om å skrive ned sine assiasjoner knyttet til den enkelte sesong. F.eks hva er sommer for deg? Bading, jordbær, sol, iskrem, etc. Disse assiasjonene ble så limt inn i “stammen av treet”.

Med isopor og grillpinner skapes stammen av treet (foto: Christoffer Horsfjord Nilsen).

Deretter ble deltagerne presentert for inspirerende prosjekter fra andre deler av verden. Med inspirasjon og ferske øyne skulle så deltagerne gå ut i Hamarkvelden for å drømme og unfange nye ideer.

Hvorfor tre?
– Fordi trær vokser, på samme måte som Hamar. Trær følger livssykussen hvor gamle tanker blir til nye drømmer og ideer, sier Siv Heimdahl.