academic network

ACADEMIC NETWORK
Dreamhamar is engaging different universities into this global brainstorming.
Students with different backgrounds are working around Hamar’s main public space Stortorget as their course case study. They will contribute with their work, creativity and own point of view to the rethinking of Stortorget and definition of Hamar’s identity. Their visions will be collected and shared in the website. This academic network allows the exchange of knowledge, experience and urban visions from people all over Europe.

AKADEMISK NETWORK
I denne globale brainstormingen engasjerer Drømhamar forskjellige høyskoler og universiteter. Studenter med ulik bakgrunn jobber medHamar viktigste offentlige rom, Stortorget, som sine case study i semesterkursene. De vil bidra med arbeid, kreativitet og egnesynspunkter i refortolkningen av Stortorget og definisjonen av Hamars identitet. Visjonene deres skal samles og deles på drømhamars nettsted. Dette akademiske nettverket tillater utveksling av kunnskap, erfaringer og urbane visjoner fra folk over hele Europa.

MORE INFO ABOUT DREAMHAMAR

Leave a Reply