Et Stortorget for alle? I Verkstedleder Andres Walliser skriver i Hamar Arbeiderblad

Read the English version here…

For rundt fem år siden skulle jeg starte på et nytt forskningsprosjekt om fornyelse av et kvartal i gamlebyen i Madrid. Samme sommer dro jeg på ferie, men da jeg sjekket hva som foregikk i det aktuelle nabolaget fra utlandet  ble jeg oppmerksom på forslaget fra en lokal velforening om å gjøre om en offentlig plass til en strand.  En urban sandstrand for å nyte den sjøløse sommeren i Madrid! Idéen overrasket meg, og jeg bestemte meg for å kontakte arkitektene som hjalp foreningen med å utvikle dette prosjektet. Kontoret het Ecosistema Urbano, det samme kontoret som nå er kommet til Stortorget i Hamar.

Arkitektene benytter seg av Nettverksdesign (Network Design) som metode   Intensjonen er å øke deltakelsen blandt et bredt spekter av innbyggere i fellesskap med andre intesserte, inkludert en virituell gruppe fra ulike deler av verden som har arbeidet med Stortorget gjennom bruk av Internett. Prosjektet drømhamar var i utgangspunktet planlagt som et kunstprosjekt, men har utviklet seg til å bli en av de mest lovende deltakelsesprosjektene i Europa. Utfordringene er store, og deltakelsesprosjektet blir mer komplisert jo mer det vokser. Ikke bare er Stortorget et stort, offentlig rom med et stort potensial, men utformingen av plassen innebærer også en risiko: Torget er referanse for en hel by og dens omgivelser, og ikke bare for innbyggerne; det nye Stortorget blir en mer synlig del av byen Hamar, og vil være viktig for presentasjonen utad .

Nettverksdesign er en dynamisk metode som setter sammen elementer fra ulike fagdisipliner som jobber med urban regenerering, spesielt i det offentlige rom: Arkitekter, ingeniører, sosiologer, kunstnere og andre fagfolk jobber nå med utformingen av Stortorget og hvordan deltakernes forslag kan utvikles og inkluderes. Så langt i prosjektet spiller innbyggerne og andre deltakere hovedrollene sammen med eksperter med forskjellig bakgrunn og nasjonalitet. For meg, som er en av disse ekspertene, er drømhamar en fascinerende personlig og faglig utfordring. Det nettbaserte verkstedet jeg gjennomførte i oktober –Public Space and People– ga meg sjansen til å lære om prosjektet, de sosiale dimensjonene ved offentlige rom i Norge samtidig som det ga meg noen nøkkelord om hva folk i Hamar trenger og ønsker av sine plasser og torg.

Offentlige rom, og spesielt de med Stortorgets karakteristikker, er flerdimensjonale og dynamiske. Hamars hovedtorg er en sentral plass som må bli gjenoppfunnet og artikulert siden den knytter sammen byens viktigste kontor- og handlegater, samt legger til rette for noen av byens viktigste fasiliteter, som det nye kulturhuset hvor bygging nå pågår. Plassen danner også den mest tiltalende adgangen til Hamars sjelefrende: Innsjøen Mjøsa. Torget, drømmen, utformingen og felleskapet mellom innbyggerne i Hamar vil bli oppfattet som et sted: en plass med sin egen betydning, symbolikk og bilde for de som bruker det regelmessig. Denne prosessen vil gjøre Stortorget også til en attraktiv referanse for andre norske byer, som et levende eksempel på potensialet ved å la innbyggerne medbestemme hvordan de ønsker at byen deres  skal være: et åpent, inkluderende og tilgjengelig sted hvor mange ting kan skje: nytelse, møter, arbeid, læring, lek, lesing, forelskelse, eller en mulighet til å bare å passere forbi.

Både brukere og oppfatningen av det offentlige rom endres kontinuerlig. I Stortorgets tilfelle er det menneskene som bruker den som skal komme med forslag til hvordan plassen kan utformes for å gi den nye muligheter for bruk i framtiden, og beholde torget som et levende og stimulerende miljø å gjøre ting på. Et sted hvor det skjer ting, uavhengig om det er en solrik sommerkveld, eller en snøhvit, iskald søndags morgen.

Den geniale bruken av ny teknologi, en av Ecosistema Urbanos hovedfunksjoner, har tillatt meg ikke bare å jobbe med med mennesker fra andre deler av verden, men også med lokale eksperter. Geir Cock i Hamar kommune har hjulpet meg å forstå de deltakende mekanismene som allerede finnes i Hamar, hvordan de fungerer, og noen av preferansene til innbyggerne i måten de tar del i beslutningsprosesser i byen. Artisten Mocci Ryen har delt sin entusiasme for arbeidet med å gjøre Stortorget til et rom for inkludering, integrering og drømmer. Førstkommende onsdag 9. og torsdag 10. november er jeg i Hamar for å lede et verksted og holde et foredrag om offentlig rom og mennesker i Basarbygningen. Dagen før holder Mocci Ryens sitt verksted om integrasjon og tilgjengelighet, 8.november kl 18. Velkommen!

Artikkelen var opprinnelig publisert i Hamar Arbeiderblad 5.11.2011