Velkommen til verksted tirsdag 25. og onsdag 26. oktober I Aktiviteter

Du kan fortsatt melde deg på verkstedene i Basarbygningen, og neste ut er Omgivelser:

Å utforme et offentlig rom i dag, betyr å ta med i beregningene ikke bare dagens, men også det framtidige behov for vedlikehold, forbruk og behov for holdbarhet. Den valgte løsningen bør være bærekraftig over tid, og benytte seg av tilgjengelige løsninger, samt tillate fleksibilitet for å kunne tilpasse seg til bedre løsninger i framtiden. Det framtidige Stortorget må være et uttrykk for miljøansvar og økt brukerbevissthet. Stortorget bør bli et forbilde til etterfølgelse, både i Norge og utlandet.

Romy Ortiz fra Senter for byøkologi er samfunngeograf og leder verksted 1 den 25.oktober fra kl 18.00 til 21.00, mens geoøkolog og bygningsbiolog Jenny Pfau fra Epea leder er verksted 2 den 16. oktober, samme tid.

De holder et foredrag sammen torsdag den 27. oktober kl 18.00-20.00 hvor du bare kan møte opp uten å registrere deg på forhånd.

Deltakelsen på verkstedene er gratis og åpne for alle, og krever ingen forkunnskaper. Meld deg på ved å klikke på banneret under eller send en mail til dreamhamar@gmail.com

Du kan også melde deg på de andre verkstedene nå:

Mennesker 8. og 9. november

Årstidsstrategier 22. og 23. november