ÅRSTIDSSTRATEGIER | ONSITE VERKSTED

Verksted I 22.11 – Verksted II 23.11 – Åpent foredrag 24.11

Hamar har svært ulike klimatiske forhold sommerstid og vinterstid. Et offentlig rom burde derfor svare på disse ulike temperatur- og lysforholdene, og tilby de optimale forholdene for de ulike årstidene. Gjennom arbeidet i verkstedene ønsker vi å utforske de ulike mulighetene for farge, materialer, temperatur, klimatisk komfort, lysforhold, osv. og utforme responderende omgivelser som skaper ulike stemninger avhengig av tid på året.

De fleste offentlige rom har tradisjonelt sett en fast, bestemt bruk som fastholdes gjennom året. I Hamarregionen opptrer de fire årstidene med svært ulik karakter: innlandsklimaet gir kalde, snørike vintre, grønne, spirerende jorder om våren, varme somre, og kraftig fargespill i trærne om høsten. Elementer og installasjoner på det nye torget kan tilpasse seg de skiftende årstidene og for eksempel åpnes/lukkes etter klimatiske forhold. Sammen med årtidsspesifikke møbler kan elementene brukes som stategi for å gi torget en spesiell bruk og utforming i den aktuelle årstiden.

Verksted I finner sted i Basarbygningen ved Stortorget den 22, 23 og 24. november kl 18-21.

mer info kommer…

 

 


1 Response to

  1. Pingback: greenhamar | Bringing up the green of Stortorget | dreamhamar

Leave a Reply