Møt den Kreative gjesten Jenny Pfau I Omgivelser verksted

Verksted 2 er ledet av den Kreative gjesten Jenny Pfau og finner sted i Basarbygningen ved Stortorget den 26.oktober kl 18.00-21.00.

Jenny Pfau er geoøkolog og bygningsbiolog som fokuserer på produktutvikling etter krybbe til krybbe-prinsippet (“Cradle to Cradle®”), et designkonsept som tenker utenfor boksen i forhold til hvordan vi lager ting. Hun jobber hovedsakelig i Tyskland og Skandinavia. For en kveld har vi mulighet til å snakke med henne om hvordan vi kan tre ut av de konvensjonelle løsningene for å gjen-skape og gjen-utvikle Stortorget. Hva vil være viktig for innbyggerne, hvordan knytte dette til rom og sted… Og videre, hvordan åpne torget til besøkende -som et positivt og bærekraftig signal til verden.

Mer om Cradle to Cradle®:

CHANGE – den nye TRIGEMA kolleksjonen basert på Cradle to Cradle® sertifisert stoff ble lansert 27.septemer i år.

Publikasjoner:
‘Cradle to Cradle®‘ Islandprosjekt