Møt samfunnsaktivatoren Romy Ortiz I Omgivelser

Neste verksted ut har Omgivelser som tema, og leder av dette verkstedet er Romy Ortiz. Hun er utdannet samfunnsgeograf fra Universitetet i Bergen, og er tilknyttet Senter for byøkologi. Hennes kompetansefelt er miljøvennlig byutvikling, urbane møteplasser, og integreringsproblematikk.

Dette skriver hun om Omgivelser -verkstedet hun skal lede:

“Vær med og utforme Stortorget til et torg som tar vare på både mennesker og miljøet!

Formålet med workshoppen er å samle inn informasjon om hva som er viktig for folk i Hamar når det nye torget skal utformes. Med fokus på miljø samles vi for å dele ideer og tanker om hvordan Stortorget kan bli en grønn møteplass med et miljøvennlig utrykk. Enten du ønsker at Hamar skal bli en bedre miljøby, er opptatt av tekniske løsninger, har en kunstnerisk idé, eller rett og slett bare er litt nysgjerrig så er du hjertelig velkommen til å bidra med dine tanker.

Vi tar blant annet i bruk fotografier for å visualisere hvordan det grønne drømmetorget kan bli!”

Romy Ortiz er medforfatter av heftet Urban Dyrkning, en artikkelsamling om Oslos parsellhager. Disse har over lengre tid vært preget av korte leiekontrakter, uavklarte reguleringsforhold, mangelfull informasjon og delt forvaltningsansvar som innebærer at hagene har vært utsatt for nedleggelser og omregulering.

Kan Stortorget bli en arena for matproduksjon? Kom og delta i verkstedet med Romy og diskutér!