Cultural Rucksack

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er et nasjonalt program som bringer profesjonelle innen kunst og kultur til norske skoler. Programmet hjelper skoleelever i å bli kjent med alle mulige kunst- og kulturuttrykk. I år har har både undervisning og kulturavdelingen ved Hamar kommune bestemt seg for å koble prosjektet til drømhamar. På grunn av dette, har 1292 skoleelever jobbet med å produsere deres egne ideer for det nye Stortorget. Alle slags ideer har kommet opp; alt fra en italiensk restaurant til en dansescene, fra soltilbedelse eller noe så enkelt, men fundamentalt viktig som å kreve ‘flere mennesker‘ på plassen. Keramiker Kari Oline Øverseth, metallskulptøren Ansgar Ole Olsen, gullsmed Esther Helèn Slagsvold, lysartist Kathrine Berg, og arkitekt Elise Bringslid har styrt denne kreative prosessen.

Den framtidige generasjonens ideer vil bli samlet og utstilt i Basarbygningen og noen utvalgte vil bli utstilt på dreamhamar.org.

Her ser du kunstneren Esther Helén Slagvold (gullsmed) som forklarer prosjektet med den Kulturelle Ryggsekken:

The Cultural Rucksack

The Cultural Rucksack (Den kulturelle skolesekken) is a national programme that brings professionals of the arts and culture to Norwegian schools. The programme helps school pupils to become acquainted with all kinds of art and cultural expressions. This year, both the Education and Cultural Departments at Hamar Kommune have decided to connect the project to dreamhamar. For this reason, 1292 school children have worked producing their own ideas for the new Stortorget; all sort of ideas from an italian restaurant to a dancing stage; from claiming the sun or or something as simple but absolutely powerful as claiming ‘more people’ in the square.
Conducting this creative process with the children are: Kari Oline Øverseth – ceramic artist, Ansgar Ole Olsen- metal sculptour- Esther Helèn Slagsvold – goldsmith, Kathrine Berg- light artist and the architect Elise Bringslid.

A selection of the future generation’s ideas will be collected and exhibited at the Basabuilding and the website.

Here you can see the artist Esther Helèn Slagsvold (goldsmith) explaining the project:

Schoolbag Project_Making Of

MORE INFO ABOUT THE CULTURAL RUCKSACK denkulturelleskolesekken.no

MORE INFO ABOUT DREAMHAMAR

Leave a Reply