prosessoppdatering: hvordan fortolke deltakelsen? | teamsamling i Madrid

Read the English version here…

Forrige fredag hadde vi et av våre vanlige fellesmøter om Dreamhamar, og brukte formiddagen til å dele kunnskap, erfaringer, synspunkter og ideer, for å bygge en felles tilnærming til den urbane utformingen av Stortorget.

Vanligvis blir arbeidet på Ecosistema Urbano (EU) delt mellom ulike oppgaver og prosjekter, slik at arbeidsmengden flyter på en naturlig måte, men for Dreamhamarprosjektet har vi laget noen unntak. Dette er et veldig komplekst prosjekt hvor alle i EU har vært involvert på en eller annen måte, og hvor ekspertisen er spredt blant teamet, så vi må bruke hver eneste medarbeider i utfordringen med å flette deltakerprosessen inn i prosjekteringen av den urbane utformingen. En av de beste måtene for å gjøre dette, er å møtes personlig og gjennomgå prosessen og resultatene, for dele våre tanker rundt dem. Så da samlet vi oss rundt bordet;  arkitekter og planleggere fra Spania, Norge og flere andre land, sammen med sosiolog Andres Walliser.

Før møtet, hadde vi gått over alle ideene som var samlet inn gjennom ulike aktiviteter, og samlet essensen av dem i en oversikt som inneholder 300 nøkkelord og emner. Dette hjelper oss å se hele konteksten og etablere nye forbindelser mellom partene, men det er også viktig å studere de aktuelle bidragene fra deltakerne på nytt (tegningene, tekstene, handlingene, etc.), noe som vi synes er veldig inspirerende.

Selvfølgelig vil et deltakende prosjekt måtte støtte seg til kunnskapen og kreativiteten til fagfolkene som skaper den. Du kan ikke bare blande forslag (ikke engang veldig gode) og automaisk få et godt prosjekt, slik som noen av folkene som deltok kanskje forventer. Som et hypotetisk eksempel; ditt forslag med en x-formet fontene vil neppe klare seg gjennom prosessen akkurat slik som du tegnet eller beskrev den. Det er åpenbart umulig å bygge alle fontenene som vi så i hundrevis av tegninger, og det vil heller ikke gi mening åe velge en av dem. Men hvis ideen er relevant, så vil det sannsynligvis bli noe relatert til vann. Kanskje vann i bevegelse, og kanskje til og med en skikkelig fontene, men med en form som gir mening med resten av prosjektet, og gir rom til andre elementer og aktiviteter som er forventet å ta plass her.

integral perspective

Gjennom denne måneden har vi fokusert på å fortolke de komplekse ideene inn til konsepter, mer enn å blande spesifikke løsninger eller former. Dette involverer å trekke ut det mest relevante innholdet gjennom analyser, diskusjoner og tegnesesjoner, for så å bygge videre på dem og sammenstille dem i en kombinert løsning, slik at flere ideene kan bli representert. Etterpå skisser vi, diskuterer og velger den mest lovende av disse løsningene, vi studerer mulighetene både teknisk og økonomisk, og så finner den kanskje veien videre inn i det endelige prosjektet. tradition and identity

Den siste sesjonen var veldig intens. Projisering av ideer, tegninger, rapporter og bilder på veggen styrket kreativiteten vår,  og diskusjonen gikk livlig om relevante emner som lokal identitet og historie, årstidsforandringer og vær, byliv, universell utforming, basale elementer som lys, vann og ild, tilstedeværelsen av lokal kunst og kulturell aktivitet, møblering, barns forhold til offentlige rom, bevegelighet, økonomi og vedlikehold, osv.

Under kan du se de grafiske notatene som vår kollega Jaime tok under møtet, som viser noe av innholdet og emnene som kom opp.

Jaime's drawings meeting - click to enlarge⬆ Click to enlarge

Og det er alt for denne gang. Gjennom denne og lignende oppdateringer vil vi prøve å holde dere informert om tegneprosessen, og gjennomgangen vi skal ha med Hamar kommune om et par måneder for å diskutere mulighetene som vi står ovenfor.

Hold deg oppdatert!