ONLINE VERKSTED | OFFENTLIG ROM OG MENNESKER | PÅMELDING FOR DELTAKERE


_
bilde basert på fotografi av Gunnar Bothner-By (Flickr)

Read the text in english  here

Vi vil gjerne invitere studenter, designere, og kreative fra hele verden til å delta på dreamhamars online verksteder.

Verkstedene fokuserer på nettverkslæring (network learning) og nettverksdesign (network design) med et spesifikt case study; utformingen av Stortorget i Hamar.

Gjennom verkstedene, vil deltagerne bli del av et internasjonalt nettverk av profesjonelle og talentfulle mennesker. Målet er å utvikle og dele idéer om utformingen av Stortorget.

Under finner du detaljer om dreamhamars det første online-verkstedet.

OFFENTLIG ROM OG MENNESKER
online verksted regissert av Andres Walliser

Offentlig rom har vært en av de definerende elementene i den urbane tilstanden, både i byer og lansbyer. Denne workshopen har som mål å se på det offentlig rommet fra et sosialt synspunkt. Verkstedet vil fokusere på ulike anvendelser av offentlige rom i relasjon til sosiale, kulturelle, politiske og miljømessige variabler; utviklingen av det offentlige rom i urbane sammenhenger, samt menneskers rolle i det offentlige roms utvikling gjennom praksis, bruk og deltakende verktøy.

Et offentlig rom kan være et resultat av daglig bruk gjennom lang tid, eller av
byplanlegging hvor plassen er gitt ulike funksjoner som for eksempel
representasjon, sosial kontroll, eller kommersiell handel. Det kan også være et resultat av en deltakelsesprosess – både ovenfra og ned (lansert av den offentlige administrasjonen), eller fra bunnen og opp, på initiativ fra innbyggerne.

Verkstedet vil bli illustrert med eksempler som viser både historisk offentlige rom , og nye, relevante eksempler som er innovative i urban og sosial utforming.

Andres Walliser har en PhD i sosiologi and er spesialist på urbane tema. Som akademiker er han spesielt interesert i deltagelse, styring og sosial eksklusjon, mens som praktiserende fokuserer han på urban planlegging og urban politikk. Andres Walliser er førsteamanuensis og forelser ved Universitat Pompeu Fabra and Hertie School of Governance i Berlin, og har samarbeidet med Ecosistema Urbano siden 2005.

BESKRIVELSE AV VERKSTEDET:
| 4 online nettverksdesign sesjoner | utvikling og idéutveksling
| 4 åpne online sesjoner (GRATIS) | teoretiske og metodiske aspekter | networking | hvert verksted vil ha sin egen blogg i dreamhamar.org hvor deltagere vil kunne møtes, samhandle og bygge deres eget nettverk av kreative mennesker fra hele verden.
| verktøy | deltakere vil lære å bruke nettverksdesign og kommunikasjonsverktøy som livestream, wordpress, google+, twitter, facebook, posterous, and so on.
| publisering | hver deltaker vil levere inn et prosjekt eller en idé mot slutten av prosjektet, som vil bli publisert under creative commons license i dreamhamar og på ecosistema urbanos nettsider.
| språk | engelsk

KALENDER OVER VERKSTEDER
4 – 26 oktober 2011
| online nettverksdesign sesjoner | Onsdager 18:00 – 19:00 (UTC+2, norsk tid)
| åpen online sesjoner (GRATIS) | Tirsdager 18:00 – 19:00 (UTC+2, norsk tid)

REGISTRATION FEE for the online network design sessions
250 euro | Innbyggere i Hedmark fylke: GRATIS

REGISTRERINGSFRIST:
26. september 2011, 12.00 pm (UTC+2, norsk tid)

ANTALL DELTAKERE:
Minimum: 5
Maksimum: 15

STIPENDER
2 stipender er tilgjengelig, med søknadsfrist 10. september. Ønsker du å søke på et stipend, send oss en CV, et motivasjonsbrev og tre prosjekter. Vi vil kontakte deg for flere detaljer.

For registering, klikk på banneret under og velg betalingsmåte (Paypal eller kredittkort).

_dreamhamar online- verksteder er et samarbeid mellom Ecosistema Urbano and Urban Social Design. Andres Walliser ledet “City Centers’ Sustainable Development” innenfor Urban Social Design Experience, et nettverksbasert online læreprogram om urban og sosial innvasjon.
Read the text in english  here
_
For mer informasjon om dreamhamars verksteder, fyll ut kontaktskjema eller send oss en mail til dreamhamar@gmail.com