storyhamar

3. desember kl.11.00 -13.00 i Hamar Rådhus

Definitivt siste sjanse for innbyggerne i Hamar for å delta på et drømhamarverksted. Verkstedet blir ledet av en ung, polsk kulturanimatør som nå bor på Hamar; Joanna Mikulska. Hun har jobbet med deltakelse og byutvikling i hjembyen Warshava, og kobler sammen erfaringer og arbeidsmetoder fra arbeidet i hjembyen med verkstedetdrømhamar historiehamar.

Dette verkstedet skal bygge på Hamars historie, fortalt av byens egne borgere. Noen av dem kom hit for å studere, andre har bodd i 40 år. Hver by har en egen historie bygd på summen av innbyggernes egne minner og fortellinger. Hamars historie er lang. I 1849 ble kjøpstaden Hamar opprettet etter kongelig resolusjon. Altså fem generasjoner siden. Det er ingen gjenlevende mennesker som husker begynnelsen, men vi kan snakke med de som husker dem.

Bare ved å oppdage historien kan vi forstå virkeligheten og planlegge fremtiden. I dreamhamar-prosjektet utfordrer vi innbyggerne til å tenke framover, om å drømme. Hva om flere finner sammen for å kikke bakover til fortiden og kanskje finner vi en del av Hamars kollektive identitet. Hvor var de betydningsfulle stedene i byen? Hvor var samlingspunktene? Hvilke rolle spilte Stortorget?

På verkstedet vil Berit Borgen, sjefen for Hamar Bibliotek som vil fortelle om nytt prosjekt knyttet til lokale Hamar historie. Vi vil også vise små videoklipp fra 1960.

Verkstedet er åpent og gratis, og krever ingen forkunnskaper, men ta gjerne med gamle bilder.