Esther Helén Slagsvold

Jeg håper at dette skolesekkprosjektet vil engasjere byens ungdommer slik at de vil bry seg mer om sine omgivelser – at det vil gi dem en følelse av at deres meninger betyr noe og at de faktisk kan ha innflytelse på sluttresultatet.

Når dette er sagt tror jeg kanskje det viktigste man sitter igjen med i ettertid vil være prosessen og erfaringene disse elevene får gjennom å være involvert i et prosjekt som dette, snarere enn hva som faktisk blir det konkrete sluttresultatet – noe som jo er flott da det er et mer langvarig prosjekt!

Utdannet gullsmed fra Oslo og Pforzheim før kunststudier ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo (nå; KHIO) diplom fra 1987. Har kompetanse som høgskolelektor etter pedagogiske studier ved Høgskolen i Hedmark. Vært kunstnerisk aktiv i 25 år gjennom deltagelse i kunstutstillinger, vært freelance designer for bl.a. David-Andersen, utsmykkingskonsulent for offentlige bygg (KORO), utført utsmykkingsoppdrag, gjennomført 5 ulike kunstprosjekter for skoleelever i samarbeid med Den Kulturelle skolesekken (DKS) og Turné-organisasjonen for Hedmark (TOH), initiert og arrangert internasjonale kunstsymposier, vært kurator for kunstutstillinger og utført mange bestillingsoppdrag deriblant gifteringene til Norges kronprinspar. Deltatt på over 70 kollektivutstillinger, avholdt 8 separatutstillinger, mottatt 11 designpriser og er bl.a. innkjøpt av Norsk Kulturråd.

Hjemmeside: www.esther-helen.com