Møt samfunnsaktivatørene | onsite verksteder starter neste uke

Vi er glade for kunne introdusere deler av vårt lokale LAB team; Samfunnsaktivatørene! Som dere kanskje allerede vet, vil dreamhamars på-stedet-verkstedene starte 26. september og vare til 3. desember, og fokusere på 5 ulike emner: Teknologi,  Aktiviteter, Omgivelser, Mennesker og Årstidsstrategier.

Samfunnsaktivatørene jobber som del av vårt lokale lab team med innbyggernes motivasjon og deltagelse gjennom å lede de ulike verkstedene i henhold til sine kunnskapsfelt.

Første verksted ut er Teknologi hvor Bjarte Ytre-Arne er samfunnsaktivator. Hilde Gustava Ovesen er samfunnsaktivator under uken Aktiviteter, Romy Ortiz er samfunnsaktivator under Omgivelser, mens Mocci Ryen samfunnsaktivator under Mennesker.

Hva slags aktiviteter vil foregå:

Det arrangeres 2 verksteder (hvor påmeldte deltar i begge verkstedene) og det gis en åpen forelesning for hvert emne.

Verksted I er ledet av en Samfunnsaktivator; en lokal ekspert som kjenner den lokale konteksten, utfordringer, problemer, muligheter osv. Gjennom disse verkstedene vil deltakerne møtes, samhandle, brainstorme og diskutere forslag og tanker rundt Stortorget og byen.

Verksted II er ledet av en Kreativ Gjest; en internasjonale ekspert som vil bringe sine egne erfaringer, kunnskap og eksempler som en frisk tilnærming til Hamars kontekst. Gjennom en eksprimentell prosess, vil eksperten dele sin kunnskap og sine synspunkter med deltagerne som vil jobbe med egne ideer gjennom tegninger, modellbygging, etc.

Den Kreative Gjesten vil holde et åpent foredrag om sitt interessefelt i relasjon til ukens verktedstema, hvor Samfunnsaktivatørene deltar i diskusjonen i etterkant. Ingen behov for registrering.

MER INFO OG REGISTRERING PÅ > dreamhamar.org/teknologi