Meet the onsite workshops participants: Per Cato Risberg

technology week, per cato_
image courtesy of Per Cato Risberg

We welcome onsite workshops participant Per Cato Risberg. He will participate in TECHNOLOGY workshop with community activator Bjarte Ytre-Arne and creative guest Juan Freire.

This is what Per Cato says about tonight’s tecnology workshop:

...For meg er det viktig å vekke Hamar sentrum til liv igjen. Og jeg tror at det å utvikle et nytt torg sammen med, og i interaksjon med et nytt kulturhus og nærliggende punkter, vil bidra til et kjempe-løft for sentrum. Dette vil i tillegg være med å gjøre byen enda mer attraktiv. Og for alle oss som allerede har tilknytning til Hamar, vil det bli en flott sosial og bindende arena. Folk, kultur, teknologi og miljø som alle er inkludert i workshops er et godt grunnlag for hva torget skal romme.
Det er viktig at torget blir et sted som tilbyr mer enn bare det å sitte rolig og slappe av. Det må tilby aktiviteter og opplevelser. Teknologi kan være med å bidra på dette område. I tillegg kan det tilby koblinger/yjenester mellom kulturhus og andre arenaer sammen med torget. Å få lov til å være med på å bidra til funksjonalitet på torget og teknologiske opplevelser er både spennende og moro. Og tanken på å være med på å skape er i tillegg inspirerende, samtidig som det er viktig for meg å bidra tilbake til byen min.