nytt teammedlem!

Liz Eva Tollefsen dreamhamar

For snaue tre uker siden forlot jeg regnjakka og grovbrødet i Norge, og satte kursen mot Madrid. Her skal jeg være Ecosistema Urbanos norske medarbeider gjennom dreamhamarprosjektet, og sørge for kommunikasjon og kjennskap til norske forhold. Jeg er igang med oversettelse av forprosjektet, så både den engelske og norske versjonen vil snart bli å finne på her på bloggen. Slik kan alle  følge prosessen uavhengig av hvor de bor! Forprosjektet kan ses på som et mulighetsstudie, og er tenkt brukt som en verktøykasse i de kommende verkstedene. Den største og viktigste delen av dreamhamar, er deltakelsen på verkstedene, både de som foregår online og de som finner sted på Stortorget i Hamar.

Til forskjell fra eneboligen som er den dominerende bebyggelsen i Norge, bor de aller fleste innbyggerne i Madrid i små leiligheter, noen med vindu kun mot bakgården. Livet leves utenfor boligen; på jobb, i parken og på nabocafeen. Alle reiseguider om Madrid advarte meg  på forhånd om å ligge unna byen i juli og august måned, da byens innbyggere flykter fra varmen.  Og det har vært dager da man helst søker tilflukt i museer eller andre godt nedkjølte rom, men om kvelden stimler byens befolkning ut i gatene, og oppsøker de mange plassene og parkene.  Jeg hører summingen av latter blandet med glade barnehyl og glass som klirrer til søvnen tar over. Mon tro om måten de offentlige plassene her tas i bruk, på noe vis er overførbart til Stortorget i Hamar?

De neste månedene er Madrid min arbeidsplass, mens flere av Ecosistema Urbanas medarbeidere er på plass i Hamar. Mine oppgaver her vil hovedsaklig være knyttet til online-verkstedene, samt at jeg er kontorets “kjentmann” for å navigere i det norske kulturelle landskapet. Jeg snakker norsk, spansk og engelsk. Min arkitektfaglige bakgrunn består av master i arkitektur fra Bergen Arkitektskole, semesterstudier ved ESAP i Porto, Portugal i tillegg til praksis fra norske arkitektkontorer og kommune. Gjennom studier og arbeid har jeg fordypet meg  i steds- og byutvikling, blant annet gjennom diplomarbeid i nord-Norge og skoleprosjekt i sør-Kina.

Om du vil bidra med innlegg, kommentere, eller publisere noe på bloggen til dreamhamar, så send oss en mail til dreamhamar@gmail.com, eller bruk kontaktfeltet øverst på bloggen.  Vi ser gjerne mange norske bidrag på bloggen!