drømhamar er en felles drøm om å omforme Hamar sentrum…
fortell oss hvordan du synes Hamar skal bli!
·
dreamhamar is a collective dream to redesign the city center of Hamar, Norway…
t
ell us how you want Hamar to be!

MORE INFO ABOUT DREAMHAMAR