Studentforslag | University of Alicante | Deltakelse & og klimastrategi

Read the English version here…

Gjennom den fire måneder lange deltakelsesprosessen dreamhamar, jobbet en gruppe studenter fra Universitetet i Alicante med egne forslag for å forbedre og aktivisere Stortorget. Forslagene har kreative løsninger på ulike nivå, fra ideer for å kommunisere og mobilitet, til aktivisering av brukere og deres deltakelse i Hamars offentlige liv.

Blant mange utviklede emner, har forlagene vi presenterer i dag til felles deltakelse og livet i offentlig rom gjennom implementering av ulike miljø- og klimastrategier.

StortoRED:

Forslaget “StortoRed” kombinerer årstidsstrategi med å skape deltakelsesmuligheter.
Det kobler sammen et varme- og lyssystem med ulike deltakelsesinitiativ og interaktive muligheter, og prøver på den måten å skape et torg med mange lag. Her kan utforming, klimaløsninger, politisk deltakelse og virituelle forbindelser eksistere sammen og samarbeide.

Hamar is growing up

Dette forslaget foreslår en direkte jernbaneforbindelse mellom Stortorget og resten av landet, som fremmer utvekling av frø i tillegg til å aktivisere området. Et annet aspekt ved dette forslaget er dannelsen av mikroklima gjennom bruk av vegetasjon. Planter vil kunne vokse i et drivhus plassert midt på torget, og fortsette opp på fasadene på de omkringliggende bygningene.

Jörmungandr

Dette forslaget bruker legenden om Mjøsas sjøorm for å utvikle en urban sjøfront. Fra en kontinuerlig strandlinje blir man ført opp til Stortorget via en lukket gangkorridor, som skaper en kunstig, men behaglig stemning. Dette rommet har mål om å bli det sosiale, kommersielle og turistiske sentum på Hamar.