studentenes forslag for det nye Stortorget | Universitetet i Alicante | å koble seg til

read the English version here…

Gjennom den fire måneder lange deltakelsesprosessen dreamhamar, jobbet en gruppe studenter fra Universitetet i Alicante med egne forslag for å forbedre og aktivisere Stortorget. Forslagene har kreative løsninger på ulike nivå, fra ideer for å kommunisere og mobilitet, til aktivisering av brukere og deres deltakelse i Hamars offentlige liv.

Vi presenterer her noen utvalgte prosjekter, som har til tilkobling til felles: Stategiene deres omhandler dannelse eller forbedring av fysiske, sosiale og visuelle forbindelser. I de kommende postene vil vi dele resten av forslagene, gruppert gjennom en tilnærming eller hovedtema.

Change 4×2

Dette forslaget presenterer frigjørelse av Hamars bysentrum fra bilene. Prosjektet viser insentiver for å bruke sykkel, en ny forbindelse mellom Stortorget og jernbanestasjonen gjennom shuttlebuss, og utforming av togvogner som plasseres midt på Stortorget som rom for  allsidig bruk for ulike aktiviteter. Ved hjelp av den nye, fleksible infrastrukturen og effektive forandringer i mobilitet, er målet med dette prosjektet  å skape et nettverk som forbinder eksisterende offentlige rom, øker Stortorgets potensial for nye aktiviteter, samt fremmer kommunikasjon og sosiale forbindelser.

Ice City

Dette forslaget er basert på Hamars identitet og klima. Det består av å omgjøre Hamars fotgjengere til isskøytere. Veiene er omgjort til isbaner, med ulike fartsfelter, og man vil kunne bevege seg på skøyter over hele byen. Målet med denne strategien er å øke og forbedre bruken av offentlig rom gjennom vinteren.

Pick me up

Dette siste forslaget handler også om forbedring av mobilitet. Det består av et bildelingssystem hvor man kan organisere felles transport. Ved å koble et organisert nettverk med fritidsfasiliteter sammen med parkeringsplasser og holdeplasser, vil de omformes til offentlige rom med et stort potensial for møter og varierte aktiviteter. Et annet moment ved dette forslaget er etableringen av en visuell forbindelse mellom Stortorget og fiskebåtene på Mjøsa, som på den måten forbinder en populær tradisjonell aktivitet med den nye aktiviteten på torget.