MEET THE ONSITE WORKSHOPS PARTICIPANTS: CHRISTOFFER OLAVSSON EVJU


_
image from Christoffer’s twitter account

We introduce you Christoffer Olavsson Evju, he particepated in this week Onsite Workshop. He and other participants try to develop ideas for activities on Stortorget square in Hamar. We invite you to join us on next Onsite Workshop and help us develop ideas on Environment week, but first MEET CHRISTOFFER:

“Christoffer Olavsson Evju er 31 år, planarkitekt/byutvikler for Norconsult og prosjektleder for Hamar kommunes stedsutviklingsprosjekt på Hjellum. Bor på Sinsen i Oslo og maser mye om omgivelser, by og bygd. Glad i kunnskap og folk, og nyskjerrig på Stortorget-prosjektet i Hamar. Anbefaler alle som er interessert i temaet barn, lek, arkitektur og byutvikling å besøke utstillinge Building blocks som nå vises på Design og Arkitektursenteret i Oslo, der barn har samarbeidet med arkitekter om å bygge de mest fantastiske byggverk! http://www.norskform.no/Kalender/Utstillinger/2011/Building-Blocks/

 Hjemmeside: www.olavssonevju.no , blogg http://utkant.wordpress.com/ og twitterkonto http://www.twitter.com/COEvju

We invite you to join us on Onsite Workshops! It’s open and free! Register you here.