MEET THE ONSITE WORKSHOPS PARTICIPANTS: BERIT ANDERSEN


_
image courtesy of: Berit Andersen

This time we want to introduce you Berit Andersen, working as a culture consultant in the municipality of Hamar. Berit was a participant in this week onsite workshop with the community activator Hilde Gustava Ovesen and creative guest Elger Blitz.

Berit, nice to meet you!

“Jeg heter Berit Andersen og er rådgiver i Hamar kommune, allmennkultur. Jeg jobber med mange forskjellige oppgaver innen kultur bl.a. Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, 17.mai og Internasjonal uke, offentlig utsmykking, Byggeskikkprisen for Hamar og Pilegrimsleden. Jeg er også saksbehandler for tilskudd til organisasjoner, enkeltpersoner, lag og foreninger i Hamar, og har derfor nær kontakt med aktivitene ute.

Som saksbehandler på kultur er jeg opptatt av prosessen og arbeidet med bygging av kulturhus i Hamar, og sitter i prosjektgruppa for utvikling av drift. Jeg har vært med i en tverrsektoriell prosjektgruppa for Stortorget, og var sekretær for juryen med den internasjonale kunstkonkurransen. Jeg er opptatt av å delta i arbeidet med Stortorget slik at det blir en god kulturarena og møteplass for byen og regionen. Verkstedene og aktivitetene som skal bringe fram dette er det viktig å delta aktivt i – ikke bare være en tilskuer.”

We invite you to join us on Onsite Workshops! It’s open and free! Register you here.