Kunstens plass på plassen


Kunstens plass på Stortorget ble et lett temperert tema under det første verkstedet om aktivitet tirsdag kveld. Linda Bakke, kunstneren bak BygdedyretFougner Lundhs Plass.

<Christoffer> Hvorfor er kunst viktig i et torg, en plass hvor folk møtes, møteplass?
<Linda> Det er et kjent fenomen at bra kunst tiltrekker folk. Og bra kunst er en sikker investering som tiltrekker seg folk fra både fjern og nær.

<Christoffer> Hvilken rolle spiller kunst i på ett torg, på offentlige plasser?
<Linda> Slik kunst trenger ingen voldsom dybde eller dypere mening bare det er visuelt spektaluært. At det er tiltenkt og skapt for allmennhenten. En kunstverk på Stortorget bør være permanent. Det fordi det bør være en kunstverk som er så stort av dimensjon at det må være permanent. Jeg mener det bør arrangeres en åpen kunstkonkurranse for torget og hvor vinneren plukkes ut av folket.

<Christoffer> Hvilken tanker har du om denne prosessen, om dreamhamar?
<Linda> Jeg syns det er veldig bra at det skapes engasjement. I begynnelsen var jeg veldig i tvil om det ville komme noe konkret ut av denne prosessen. Om det vil komme noe nytt som ikke arkitektene ville ha tenkt på. Jeg tror uansett at det hele avhenger av hvem det er som deltar.