dreamhamars akademiske nettverk for europeiske verksteder: Det Kongelige Danske Kunstakademi avd. Arkitektur. Køpenhavn 5.- 9. september 2011

Read the English version here…

Gjennom en uke har master- og tredjeårsstudenter fra Det kongelige kunstakademi avd. for arkitektur i København jobbet med drømhamarprojektet. De fleste studentene var danske, men mange kom fra ulike land verden over; Australia, Sverige, Norge, Finland, Tjekkiska og Island. Verkstedet var ledet av den danske professoren Frans Derniak og partner i ecosistema urbano; Jose Luis Vallejo(@jlvmateo).
Hovedformålet med verkstedet var å oppleve/erfare offentlig rom i København ved å handle direkte i dem, og senere trekke ut lærdommen av prosessen og kommunisere denne til Hamars innbyggere som er involvert i utformingen av det nye Stortorget. Etter fem dager med intens jobbing, var studentene svært begeistret over hva som hadde skjedd ute i byrommene. De samhandlet med innbyggerne gjennom å intervjue, eller på annen måte involvere dem i prosessen med å oppdage mangler eller potensiale for endring i en mengde offentlige rom i sentrum av København. Et mangfold av ulike synspunkter ble utforsket gjennom prosessen:

1.Nysgjerrighetsgruppen utforsket potensialet i å utplassere elementer uten en spesifikk bruk i offentlig rom, for å styrke folks nysgjerrighet og undersøke uforutsett bruk og oppførsel utendørs.

anders simonsen
anders wittenforg
douglas little
søren nielsen
lin
emma

Workshop Copenhagen_Group Curiousity

2. Kjæledyrgruppen utforsket den sosiale interaksjonen mellom kjæledyreiere i offentlig rom.

jo mikkel
simon caspar
hanna jan
Workshop Copenhagen_Group Pets

3. Urbane fuglegruppen utformet kunstige fugler som registrerte lyder og tilførte et natur-teknologisk lag til byen.

sophie rusell
martin mcsherry
christian korsgaard
jonas
Workshop Copenhagen_Group Urban Birds

4. Ballonggruppen eksperimenterte med hvorfor utformingen av visse urbane rom skaper “bevege-seg-gjennom”områder, i stedenfor å skape et livlig urbant scenario.

louise dedenroth
kristoffer gamdrup
anna starmose
franka oroza
michael nielsen
berit funk
Workshop Copenhagen_Group Balloons

5. Ditt-romgruppen laget en teknisk innretning som skaper ditt eget offentlige rom gjennom natten.

regine rostad
tom hobbs
emil klagensberg
brandur olsen
simon løvdal
Workshop Copenhagen_Group Your Space

6. Lekegruppen utforsket potensialet i urbane møbler man kan leke med.

charlotte sturebach
jens bertelsen
line nemming
mads jepperon
christian skov
Workshop Copenhagen_Group Playful

7. DYS (do it yourself) gruppen skapte et nytt urbant element som bidrar til utveksling av ubrukte varer. Elementet muliggjør en midlertidig bruk som urbant møbel og innebærer en brukstilpasning av offentlige rom.

mire andersson
anne larsen
karin linderoth
toke laugesen
robert fournais
Workshop Copenhagen_Group DYS

8. Navnegruppen innså at et eksisterende offentlig rom kan tilføres nye kvaliteter gjennom å navngi dem for å fremme alternativ og kreativ bruk.

mikkel friberg
anders hansen
goril kjosås
sanna edquist
Workshop Copenhagen_Group Naming

9. Modercellegruppen oppdaget et mulig, kreativt møbel som enkelt kan implementeres av brukere for å revitalisere ubrukte, offentlige rom.

steffen ommunosen
cecilre vibe nielsen
óli rúnan eyjólfsson’
sofie katrine lamberg
mathilde sakura ballegaard
Workshop Copenhagen_Group Mother Cell

Read the English version here…