Onsite verksteder I hva er det?

Read the English version here…

Plan- og arkitektkontoret Ecosistema Urbano (Spania) leder arbeidet med prosjektet dreamhamar; en felles drøm om å utforme Hamars bysentrum på nytt  Totalt 10 verksteder arrangeres i Basarbygningen ved Stortorget i Hamar i høst,  og er hovedverktøyet for dreamhamar.

On-site verkstedene lar deltagerne møtes, samhandle, brainstorme og diskutere egne forslag og tanker rundt Stortorget og byen. Målet er å bruke kreative metoder for å gjøre deltagerne kjent med hverandre, slik at de får lyst til å utvikle nye og friske ideer. Verkstedene har begrensede antall plasser avhengig av den som leder verkstedet; en Kreativ Gjest eller Samfunnsaktivator.

Verkstedene er åpne for alle og gratis, og er myntet på innbyggerne i Hamar og omland.

Verkstedene har fem ulike tema:
TEKNOLOGI | 26. sept – 2.oktober
AKTIVITETER10. – 16. oktober
OMGIVELSER |  24 – 30 oktober
MENNESKER|  7. – 13. november
ÅRSTIDSSTRATEGIER |  21. -27. november

For å delta i verkstedet må du registrere deg med navn, telefonnummer og mailadresse. Verkstedene går over to kvelder, og det er viktig at du kan delta på begge dersom du melder deg på.

Hva er foredraget?
Verkstedene følges av et åpent foredrag holdt av lederene av verkstedene. De er åpne for alle, og har ingen plassbegrensning. Ideen er både å kommunisere verkstedsemnet og noen ferske resultater fra verkstedene (foredraget arrangeres etter to verksted). Det er også en mulighet for å skape en åpen debatt. Ingen behov for registrering.

Hva er en Samfunnsaktivator?
Samfunnsaktivatørene er kreative og dynamiske LOKALE folk som jobber med det lokale LAB teamet (ecosistema urbano), og leder utviklingen av den pågående deltagelsesprosessen. De har erfaring i arbeid med deltagelse og verksteder.

Hva er en Kreativ Gjest?
En kreativ gjester er en ekspert som kommer utenifra for å lede et verksted og holde et foredrag relatert til verkstedsemnet og sitt interessefelt.

Diagram Over Dreamhamar

TEKNOLOGI
Internett har blitt det mest interaktive offentlige rommet. Vi tror på mulighetene teknologien gir oss som et verktøy for å styrke og fremme sosiale relasjoner og deres kapasitet for å øke kvalitetene og multiplisere intensiteten og diversiteten i det fysiske rommet. Hamar kan innlemme teknologi som en måte å definere et nytt konsept om det offentlige rommet.

AKTIVITETER
Ved å holde et offentlig rom aktivt og levende, holder man også byen levende. Stortorget burde være utformet slik at mange ulike aktiviteter kan finne sted. En plass som er fleksibel nok til å romme fritidsaktiviteter, kulturelle og kommersielle aktiviteter i tillegg til sosial samhandling. Alt fra et organisert kulturarrangement til en mer sponan aktivitet. Et torg som oppfattes som et blankt ark hvor innbygerne kan være aktive, og delta  i formingen av byens identitet.

OMGIVELSER
Å utforme et offentlig rom i dag, betyr å ta med i beregningene ikke bare dagens, men også det framtidige behov for vedlikehold, forbruk og behov for holdbarhet. Den valgte løsningen bør være bærekraftig over tid, og benytte seg av tilgjengelige løsninger, samt tillate fleksibilitet for å kunne tilpasse seg til bedre løsninger i framtiden. Det framtidige Stortorget må være et uttrykk for miljøansvar og økt brukerbevissthet. Stortorget bør bli et forbilde til etterfølgelse, både i Norge og utlandet.

MENNESKER
Et offentlig rom er det mest demokratiske rommet i en by og tillater alle å ta del i det. Hamars hovedtorg, Stortorget, burde være et inkluderende sted, og være tilgjengelig for alle og tiltrekkende for ulike aldersgrupper. Et inkluderende sted som tilrettelegger for kommunikasjon mellom folk med ulik alder og bakgrunn; et inviterende rom for alle.

ÅRSTIDSSTRATEGIER
Hamar har svært ulike klimatiske forhold sommerstid og vinterstid. Et offentlig rom burde derfor svare på disse ulike temperatur- og lysforholdene, og tilby de optimale forholdene for de ulike årstidene. Gjennom arbeidet i verkstedene ønsker vi å utforske de ulike mulighetene for farge, materialer,temperatur, klimatisk komfort, lysforhold, osv. Hvordan kan vi utforme responderende omgivelser som skaper ulike stemninger avhengig av tid på året?