Kreativ Gjest Elger Blitz I Aktiviteter verksted

Elger Blitz fra Carve arkitektstudio
 

Verksted II finner sted i Basarbygningen den 12. oktober kl 18.00-21.00 og er ledet av Elger Blitz fra Nederland, prosjektleder og arkitekt i arkitektkontoret Carve. Han er er en av de mest interessante europeiske formgiverne av lekende offentlig rom i Europa i dag.

Dette er hva Elger sier om det kommende verkstedet:

“Først vil jeg gi en kort historisk, introduksjon om min hollandske bakgrunn og tradisjoner om lek i det offentlige rom, fra et kunstnerisk og arkitektonisk perspektiv relatert til de internasjonale situasjonistene. Illustrert ved noen eksempler fra hvordan torg og plasser brukes i dag, ser man hvordan utformingen har endret seg (fra kunst til city-branding).

Basert på denne introduksjonen, vil deltakerne kunne undersøke hva for aktiviteter som kan foregå på Stortorget, og hvordan torget kan utformes for å danne grunnlag for disse aktivitetene.

Hva kan gjøre dette torget typisk for Hamar, og hva vil du gjøre på nye det Stortorget? ”


Bilde fra arbeider til Carve arkitektkontor

En åpent foredrag av Elger Blitz og samfunnsaktivator Hilde Gustava Ovesen finner sted i Basarbygningen den 13. oktober kl 19:00 til 21:00

Deltakelsen på verkstedene er gratis og åpne for alle. Meld deg på ved å sende en mail til dreamhamar@gmail.com

Du kan også melde deg på de andre verkstedene nå:
Omgivelser 25. og 26. oktober
Mennesker 8. og 9. november
Årstidsstrategier 22. og 23. november