KALENDER SEPTEMBER

Oppdattert informasjon ang kommende nettbaserte og “på-stedet” aktiviteter.

SEPTEMBER

I DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I UKE 36-36
I SKOLEVERKSTEDER
I 31.08 – 09.09. 2011
I Ungdomskoler og Videregående skoler, Hamar

I HAMAR EXPERIENCE #7 I UKE 36
I Ukentlig sending av dreamhamar`s utvikling
I 05.09.2011 I KL18:00
I Kanal dreamhamar. Livestream

| KOMMUNE VERKSTED |  UKE 36
| Rådhuset, Hamar

| HAMAR EXPERIENCE #8 | UKE 37
| Ukentlig sending av dreamhamar`s utvikling
| 12.09.2011 I KL18:00
| Kanal dreamhamar. Livestream

| ÅPNINGEN | UKE 36
| dreamhamar’s offisielle åpning
| 17.09.2011 I KL 14:00 – 18:00
| Stortorget & Physical LAB, Hamar

| DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN | UKE 37-40
| KUNSTNERVERKSTEDER
| 09.09. – 07.10.2011
| Basarbygningen, Hamar

| HAMAR EXPERIENCE #9 | UKE 38
| Ukentlig sending av dreamhamar`s utvikling
| 19.09.2011 I KL18:00
| Kanal dreamhamar. Livestream

HAMAR EXPERIENCE #10 | UKE 39
| Ukentlig sending av dreamhamar`s utvikling
| 26.09.2011 I KL18:00
| Kanal dreamhamar. Livestream

| TEKNOLOGI UKE I UKE 39
I TEKNOLOGI “PÅ STEDET” VERKSTED
I 27.09.2011 I KL 18:00
I PHYSICAL LAB, HAMAR

I TEKNOLOGI “PÅ STEDET” VERKSTED II
I 28.09.2011 I KL 18:00
I PHYSICAL LAB, HAMAR

I FORELESNING: TEKNOLOGI
| 29.09.2011 I KL 19:00
|Hamar

I MOCK-UP VERKSTED I VERKSTEDOPPSTART MED STUDENTER
FRA ARKITEKTSKOLEN I BERGEN
I 28. – 29.09.2011 I hele dagen
I Stortorget, Hamar