Bli med å forme Stortorget – møt oss!

Er du et aktivt medlem av lokalsamfunnet i Hamar? Er du med i et lokalt idrettslag eller forening? Drømmer du om å delta i endringer og utvikling av byen din? Da må du komme og møte oss!

Vi har nå offisielt flyttet en del av vår virksomhet i ecosistema urbano til Hamar for å jobbe med prosjektet for utvikling av Stortorget: ”Drøm Hamar” eller på engelsk ”DreamHamar”. I den forbindelse vil invitere aktive medlemmer av lokalsamfunnet til å komme og møte oss.

DrømHamar-prosjektet, har som mål å at designet av Stortorget skal utvikles gjennom en prosess der samhandling og selvorganisering mellom mennesker og deres miljø inngår. For å gjøre DrømHamar- prosjektet til en vellykket og meningsfull erfaring, trenger vi mangfoldig informasjon og forståelse for Stortorgets plass og dynamikk i lokalsamfunnet.

For å forberede oss til de kommende aktivitetene i Hamar, har vi prøvd å sette oss litt inn aktivitetene på stedet og samspillet mellom Hamar og nabokommunene. Vi fant et flott nettverk av lag og foreninger, organisasjoner, idrettsklubber, råd og utvalg for unge og eldre med mer. Det tegner godt for prosjektet vårt!

Vi vil derfor prøve å ta kontakt med representanter for foreninger, grupper, organisasjon eller andre som er delaktige i Hamarsamfunnet for å høre deres synspunkter på det som skal skje i byen og på Stortorget spesielt. Vi ønsker å lytte til deg!

> Hva kan din organisasjon / gruppe / forening gjøre?
> Hva er dine ambisjoner? Hva er dine ønsker? (for organisasjon / gruppe / forening)
> Hvordan ser du din organisasjon / gruppe / forenings rolle i Hamar og regionen?
> Hva tror du Hamar kan gjøre for deg?
> Hva vil du like av endringer i byen?
> Hva er Hamars identitet for deg?

Hvis du er interessert i å møte oss, nøl ikke med å kontakte oss: dreamhamar@gmail.com
Twitter: @belindatato eller @dolceoblio

Vi ser frem til å se dere i Hamar!

Hamar Social Network Research